Privātuma politikaPrivātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību pamatojas uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679 (turpmāk tekstā – Regula).

Tādus personas datus, kā, piemēram, vārds, dzimšanas datums, dzimums, adrese, e-pastu un tālruņa numuru, kurus Jūs norādiet, kad pasūtiet ceļojumu vai citus pakalpojumus, izmantojot tīmekļa vietni, tālruni vai apmeklējot mūsu ofisu, RIA Tours apstrādās un izmantotos zemāk minēto darbību veikšanai. Tā var būt personiska informācija saistībā ar Jūsu pasūtījumu, piemēram, galamērķi, iegādātajiem papildus pakalpojumi u.c.

Personas dati var arī tikti izmantoti, lai izpildītu saistības, ko nosaka likums un normatīvie akti, piemēram, attiecībā uz drošības jautājumiem. Informācijas apstrādē var tikt izmantoti arī dati no komunikācijas Jūsu un RIA Tours starpā. Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu ceļojumam nepieciešamo datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

RIA Tours var arī, ja vien Jūs no tā neesiet pats atteicies, izmantot personīgo informāciju tiešā mārketinga vajadzībām, piemēram, e-pasta ziņu vēstulēm ar dažādiem piedāvājumiem par pakalpojumiem no RIA Tours.

Iesniedzot iepriekšminēto informāciju Jūs piekrītiet, ka RIA Tours apstrādās Jūsu personas datus paredzētajiem mērķiem.

RIA Tours mājas lapas apmeklētāju personas datu aizsardzību nodrošina atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. RIA Tours ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nonākšanu trešo pušu rīcībā.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.